NEO Money
เมนู
สร้างทรัพย์สิน

สร้างทรัพย์สิน

วันหนึ่งเราก็ต้องหยุดทำงาน แต่แน่ใจหรือเปล่าว่ามีเงินพอแล้วหรือยัง จะดีกว่าไหม ถ้าลงทุนสร้างทรัพย์สินให้เพียงพอที่ทรัพย์สินจะทำงานแทนเราในวันนั้นจัดเรียง: