NEO Money
เมนู
ลงทุนกี่ปี ถึงจะมีเงินเพิ่มขึ้น 2 เท่า

ลงทุนกี่ปี ถึงจะมีเงินเพิ่มขึ้น 2 เท่า

อ่านเมื่อ

อ่าน 3 นาที

สร้างเมื่อ

27 ก.ย.62

             

               เหตุผลหนึ่งที่เราควรเริ่มต้นศึกษาเรื่องการลงทุนตั้งแต่วันนี้ เดี๋ยวนี้ ตอนนี้เลยก็ว่าเพราะ “เวลา” มีต้นทุนแฝงอยู่ วันนี้เราจะรู้จักเรื่องของต้นทุนที่ว่า ผ่านสิ่งที่เรียกว่า “กฎ 72” ที่จะช่วยทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมเราต้องจัดการเงินของเราทันที

 

กฎ 72 เครื่องมือที่ช่วยบอกว่าเงินเราจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าเมื่อไหร่

               วิธีการใช้กฎ 72 นั้นก็ง่ายนิดเดียวเพียงแค่เอาเลข 72 หารด้วยผลตอบแทนที่เราสามารถทำได้ในแต่ละปี

 

จำนวนปีที่ต้องลงทุนได้เงิน 2 เท่า = 72 / อัตราผลตอบแทนต่อปี

       

               ตัวอย่างเช่นตอนนี้เราฝากเงินกับธนาคารได้ดอกเบี้ย 1.5% ต่อปี นั้นแปลว่าถ้าเราเอา 72 หาร ด้วย 1.5 จะได้เท่ากับ 48 เลข 48 นั้น หมายความว่า ถ้าเราเอาเงินไปฝากธนาคารที่ดอกเบี้ย 1.5% ต่อปี จะทำให้เงินเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ต้องใช้เวลาทั้งหมด 48 ปี !

 

48 ปี = 72 / 1.5


ยิ่งได้ผลตอบแทนมาก ก็จะยิ่งช่วยสร้างความมั่งคั่งได้เร็วขึ้น

               แต่ถ้าเราลองศึกษาเรื่องการลงทุนแล้วย้ายเงินจากการฝากธนาคารไปลงทุนในตลาดหุ้นไทยแทน จากสถิติจะเราพบว่าตลาดหุ้นไทยผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปีอยู่ที่ 11.35% ต่อปี (ข้อมูล จาก SETTRI ตั้งแต่ปี 2009 – 2018) นั่นแปลว่าถ้าเราเอา 72 หารด้วย 11.35 จะได้คำตอบเท่ากับ 6.34 หรือถ้าเราลงทุนในตลาดหุ้นไทยแล้ว โอกาสที่เงินเราจะเติบโตเป็น 2 เท่า ก็คือ 6 ปี กับอีก 4 เดือนเป็นต้น แต่ทั้งนี้การลงทุนก็มีความเสี่ยง เราต้องศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วย ยิ่งเรามีความรู้ความเข้าใจมากเท่าไหร่ ความเสี่ยงในการลงทุนก็จะยิ่งลดลง

 

วิธีลงทุน ผลตอบแทน Rule of 72 จำนวนปีที่ลงทุน
ฝากออมทรัพย์ 1.5% 48 48 ปี
ลงทุนในตลาดหุ้น 11.35% 6.34 6 ปี 4 เดือน

 

ต้นทุนค่าความรู้และไม่รู้ห่างกันถึง 42 ปี !!

               จะเห็นได้ว่าการที่เราย้ายเงินจากเดิมที่เราฝากธนาคารกินดอกเบี้ย แล้วรู้จักย้ายไปลงทุนในตลาดหุ้นแทน จะช่วยลดระยะเวลาได้เกือบ 42 ปีเลยทีเดียว การลงทุนไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวอย่างที่คิด แต่การที่เราไม่เสี่ยงอะไรเลยคือความเสี่ยงยิ่งกว่า เราจะเห็นได้เลยว่าต้นทุนแฝงของค่าความรู้กับไม่รู้นั้น แพงอย่างคาดไม่ถึงเลย ก็คือ 42 ปี 

               นีโอ มันนี่ สนับสนุนให้ทุกคนเริ่มต้นออมเงินและวางแผนการลงทุนตั้งแต่วันนี้ ไม่ว่าจะการลงทุนหรือการออมเงิน ก็เหมือนกับการที่เราจ่ายเงินให้กับตัวเองในอนาคต จะมากหรือน้อยก็ควรเริ่มต้นจ่ายให้กับตัวเองก่อนเสมอทุกครั้ง ก่อนที่จะใช้จ่ายเรื่องอื่น ๆ 

“Pay Yourself First”

 

✍🏼ถ้าเราลงทุนใน กองทุนหุ้น ผลตอบแทนเฉลี่ย 5% ต่อปี กี่ปีถึงจะมีเงินเป็น 2 เท่า?


อ่านเมื่อ

อ่าน 3 นาที

สร้างเมื่อ

27 ก.ย.62