NEO Money
เมนู
เสาที่ 5: ออมเพื่อเป้าหมาย

เสาที่ 5: ออมเพื่อเป้าหมาย

อ่านเมื่อ

อ่าน 4 นาที

สร้างเมื่อ

3 ม.ค.64

หลังจากที่เรามีเงินออมพอสำหรับค่าใช้จ่าย 6 เดือน และมีสภาพคล่องเงินดี ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะสานฝันให้เป็นจริงกันแล้ว ไม่ว่าฝันของคุณคืออะไร เรามาเริ่มต้นด้วยกันตอนนี้เลยครับ

ฝันเล็ก ฝันใหญ่ เริ่มยังไงดี

เพื่อให้คุณเริ่มต้นสานฝันอย่างราบรื่น ผมมี 2 ข้อหลัก ที่อยากจะเน้นไว้ตรงนี้ครับ

 • เช็คความพร้อม อันดับแรก ควรประเมินศักยภาพเงินในกระเป๋าตัวเองครับ เพื่อจะได้รู้ความสามารถและขีดจำกัดของตัวเอง โดยเริ่มจากดูสภาพคล่องดี หากคุณมีเงินเหลืออย่างเพียงพอจากการจ่ายหนี้สินและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแล้ว ก็นำเงินนั้นมาสมทบความฝันของคุณได้เลย ผมแนะนำสูตรเช็คความพร้อมได้ง่ายๆ ตามด้านล่างนี้ และจะมีตัวอย่างให้ดูในส่วนต่อไปนะครับ

ขีดจำกัดในการสร้างความฝัน = (รายได้ – หนี้สิน – ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำรงชีพ) + เงินออม 10%

 

 • คัดกรองความฝัน ผมเชื่อว่าคนเรามีความฝันกันเยอะแยะมากมาย แต่ต้องใจเย็นๆ และคัดกรองความฝันกันก่อนครับ พอจัดลำดับเรียบร้อยแล้ว ก็มาเปลี่ยนความฝันให้เป็นเป้าหมาย ด้วยหลัก “SMART” ดังนี้ครับ

 

 • S – Specific เฉพาะเจาะจงว่าอะไรคือเป้าหมาย ยิ่งระบุชัด โอกาสสำเร็จก็ยิ่งมาก  
 • M – Measurable เป้าหมายแต่ละอย่างใช้เงินจำนวนเท่าไหร่
 • A – Attainable ต้องสอดคล้องกับขีดความสามารถของเรา หรือเหมาะสมกับฐานะทางการเงินในปัจจุบันของเรา 
 • R – Reasonable มีเหตุและผลในการใช้จ่าย
 • T – Time เวลาที่เราต้องการบรรลุ 

ทีนี้ เมื่อเรานำหลักการทั้ง 2 ข้อมารวมกัน ก็จะได้ตัวอย่างดังนี้ครับ

สมมติว่าคุณมีเงินเดือน 50,000 บาท มีหนี้สิน คือ บัตรเครดิต 7,000 และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำรงชีพต่อเดือน 30,000 บาท

เช็คความพร้อม – หากใช้สูตรที่กล่าวไปด้านบน ก็จะเห็นได้ว่า คุณมีขีดจำกัดในการสร้างความฝัน อยู่ที่ 13,000 บาท ครับ

(50,000 – 7,000 – 30,000) + 5,000 = 13,000

คัดกรองความฝัน – สมมติว่าคุณอยากได้รถยนต์ขนาดกลางมาใช้สักคัน เราก็เปลี่ยนความฝันให้เป็นเป้าหมายด้วยหลัก SMART คือ

S – Specific ระบุเป้าหมาย ในที่นี้คือ คุณต้องการรถยนต์ขนาดกลาง

M – Measurable เป้าหมายต้องใช้เงินเท่าไหร่ ราคารถที่เล็งไว้อยู่ที่ 1 ล้านบาท โดยต้องเก็บเงินดาวน์รถ 15% จำนวน 150,000 บาท

A – Attainable เป้าหมายต้องสอดคล้องกับความสามารถ จากสูตรที่คำนวณไว้ ขีดจำกัดในการสร้างความฝันของคุณอยู่ที่ 13,000 บาท / เดือน สามารถเก็บเงินเพื่อดาวน์ได้ แต่ถ้าซื้อรถด้วยมูลค่า 1 ล้านบาท ก็ต้องผ่อนเดือนละประมาณ 20,000 บาท ซึ่งเกินขีดความสามารถในปัจจุบัน ดังนั้น หากต้องการบรรลุเป้าหมาย ก็ต้องปรับลดเพื่อให้สอดคล้องกับขีดความสามารถของตัวเอง

R – Reasonable มีเหตุและผลในการใช้จ่าย คุณต้องการมีรถ เพื่อใช้ขับไปทำงานและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง

T – Time เวลาที่ต้องการบรรลุ คุณต้องซื้อรถในอีก 12 เดือนข้างหน้า

มีหลายฝัน ยิ่งต้องจัดลำดับความสำคัญ

ทุกความฝันต้องใช้เงิน และมีความสำคัญแตกต่างกันไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ผมแนะนำให้เขียนความฝันทั้งหมดของคุณออกมา แล้วนำมาจัดลำดับความสำคัญ 3 กลุ่ม ตามนี้ครับ

 • เป้าหมายสำคัญมาก ส่วนใหญ่เป็นเป้าหมายพื้นฐานที่เสริมความแข็งแกร่งและป้องกันความเสี่ยงภัยทางการเงินต่างๆ ที่หากไม่บรรลุ จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของตัวเองและครอบครัวอย่างมาก อาทิ ค่าเล่าเรียนลูก ประกันสุขภาพโรคร้ายแรง เงินเกษียณ หรือการวางแผนภาษี
 • เป้าหมายสำคัญปานกลาง คือเป้าหมายที่ตอบสนองความของมันต้องมี ต้องใช้ ต้องได้ ซึ่งถ้าไม่บรรลุเป้าหมายนี้ ก็จะกระทบต่อตัวเองและครอบครัวบ้าง แต่ไม่มากนัก อาทิ รถคันใหม่ บ้านหลังที่ 2 หรือพาลูกไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ที่ฮ่องกง
 • เป้าหมายสำคัญน้อย คือเป้าหมายที่ตอบสนองความต้องการของตัวเอง โดยที่ไม่ได้กระทบต่อการใช้ชีวิตหากทำไม่สำเร็จ อาทิ กระเป๋าแบรนด์เนม สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ ทริปล่าแสงเหนือ เป็นต้น

พอจัดลำดับความสำคัญได้แล้ว ลองเช็คอีกครั้งโดยดูผลกระทบ หรือความเร่งด่วนประกอบด้วย ก็จะทำให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นครับ หลังจากนั้นก็เริ่มเก็บออมเพื่อบรรลุเป้าหมายได้เลย 

ผมแนะนำว่าควรเลือกจากเป้าหมายที่สำคัญมากก่อน หรือจะกระจายการออมไปพร้อมๆ กันหลายๆ ความฝัน ตามน้ำหนักความสำคัญและความเร่งด่วนก็ไม่ผิดกติกา ตราบใดที่ “สภาพคล่องดี” และ “ไม่เกินขีดความสามารถของตัวเอง”

ฝันใหญ่ ถึงไวด้วยดอกเบี้ยทบต้น

ใครๆ ก็อยากให้ฝันเป็นจริงเร็วๆ ดังนั้น เราอยากให้คุณรู้จักเครื่องมือทางการเงินที่เรียกว่า “ดอกเบี้ยทบต้น” กันครับ ตัวนี้แหละ คือพื้นฐานของการออม เพราะจะทำให้เงินออมเล็กๆ ของคุณ มีพลังขึ้นได้อย่างมหัศจรรย์ 

ดอกเบี้ยทบต้น มีหลักการว่า ดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนที่เกิดขึ้นในปีก่อนหน้า หากไม่นำออกไปใช้ ก็จะถูกรวมเข้าไปเป็นเงินต้นของปีถัดไป หากปล่อยให้ทบต้นต่อเนื่องไป ฐานเงินต้นก็จะเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไปมากพอ 

ด้วยเครื่องมือ “ดอกเบี้ยทบต้น” ของเรา จะเห็นว่า หากคุณนำเงินจำนวน 100,000 บาท ที่เก็บออมเพื่อไปสร้างฝัน โดยนำไปฝากในบัญชีที่ให้ดอกเบี้ยทบต้น 2%, 5%, หรือ 10% เพื่อใช้จ่ายตามความฝันในอนาคต เมื่อเวลาผ่านไป 8 ปี เงินของคุณจะมีค่าขึ้นถึง 2 เท่าเลยทีเดียว!

จากตัวอย่างข้างต้น เราจะสังเกตได้ว่าถ้าจะให้ “ดอกเบี้ยทบต้น” สร้างพลังทวีขึ้นกับเงินของเราได้มากที่สุด ก็ต้องดูแลใส่ใจกับปัจจัย 3 อย่างนี้ ได้แก่

 

 • อัตราผลตอบแทนต้องสูงพอ โดยที่เราต้องศึกษาหาความรู้วิธีการใหม่ๆ อยู่ตลอด
 • ระยะเวลาต้องยาวนานพอ นั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมต้องรีบเริ่มต้นออมให้เร็วที่สุด
 • เงินต้น หรือเงินออมต้องมากพอ เพราะเงินต้นยิ่งเยอะ ดอกผลก็จะยิ่งมาก เติบโตเร็ว เป้าหมายก็จะบรรลุได้เร็ว

 

อย่างไรก็ตาม ดอกเบี้ยทบต้นนั้นเป็นแค่เครื่องที่ดี แต่อาจจะไม่ทันใจสำหรับเป้าหมายบางอย่างนะครับ เรายังมี “การลงทุน” ที่เป็นอีกเครื่องมือตัวสำคัญ ซึ่งผมจะอธิบายในบทความต่อไปครับ

“แผนเกษียณ” เรื่องสำคัญที่ห้ามลืม

ไม่ว่าคุณจะมีฝันหรือเป้าหมายระยะสั้นที่ควรจะรีบทำแค่ไหน แต่ให้คิดเสมอนะครับว่า “ทุกคนต้องมีวันที่ต้องออกจากงาน หรือทำงานไม่ไหว” อย่าไปคิดว่าเดี๋ยวค่อยเริ่มวันพรุ่งนี้ เพราะมักจะลงเอยที่ไม่ได้เริ่มสักที ผมแนะนำให้ “เริ่มต้นวันนี้” เลยครับ ยิ่งเริ่มต้นเร็ว ออมน้อยกว่า แต่บรรลุเป้าหมายเร็วกว่า 

สุดท้ายนี้ ขอฝากข้อคิดดีๆ เพื่อให้กำลังใจทุกคนได้เริ่มต้นออมเงินกันนะครับ 

“ถ้ามัวแต่รอให้ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลง ทุกอย่างก็จะไม่มีวันเปลี่ยนไป แต่ถ้าคุณเริ่มสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง สิ่งที่คุณคาดหวังก็จะมาถึงเอง”

#นีโอมันนี่โค้ชทางการเงินยุคดิจิตอล

#นีโอมันนี่โค้ชทางการเงินยุคดิจิตอล


อ่านเมื่อ

อ่าน 4 นาที

สร้างเมื่อ

3 ม.ค.64