NEO Money
เมนู
หนี้รวย หนี้จน ต้องเข้าใจ

หนี้รวย หนี้จน ต้องเข้าใจ

อ่านเมื่อ

อ่าน 2 นาที

สร้างเมื่อ

1 พ.ย.62

 

เรื่องของหนี้สินในปัจจุบันถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนกำลังให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อย ๆ คนที่เข้าใจและใช้หนี้เป็นก็จะสามารถหาประโยชน์จากการเป็นหนี้ได้ แต่ถ้าใครไม่เข้าใจ รู้ไม่เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะกลายเป็นทาสของเงิน หลงเข้าไปในวังวนของหนี้จนไม่สามารถหลุดออกมาได้เลยครับ

 

เป็นหนี้ไม่ผิด แต่เป็นหนี้แบบไม่เข้าคือสิ่งที่อันตรายอย่างมาก

การเป็นหนี้ในปัจจุบันต้องบอกว่าเป็นกันง่ายมาก ๆ ไม่ว่าจะซื้ออะไร ใช้จ่ายก็มีโปรผ่อน 0% 4 เดือนบ้าง 10 เดือนบ้าง มาดึงดูดให้เราใช้บริการกัน หรือแม้แต่ของที่มีราคาสูงขึ้นมาหน่อย อย่างรถยนต์ บ้าน ก็มีบริการสินเชื่อให้เราสามารถเป็นเจ้าของสินทรัพย์ได้ไม่ยาก พอเป็นหนี้กันง่ายก็เลยเป็นกันแบบไม่คิดชีวิต ไม่มีการวางแผน เป็นหนี้อย่างไม่เข้าใจ สุดท้ายก็เลยมีปัญหาเรื่องเงิน

 

จะเป็นหนี้ต้องเข้าใจหนี้รวย หนี้จน 

ถ้าเราอยากเป็นคนนึงที่ “ใช้หนี้เป็น” เราต้องเข้าใจก่อนว่าหนี้ สามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบก็คือ “หนี้รวย” และ “หนี้จน”

“หนี้รวย” คือ หนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้ “มากกว่า” รายจ่ายที่เกิดขึ้น

“หนี้จน” คือ หนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้ “น้อยกว่า” รายจ่ายที่เกิดขึ้น

 

ทุกครั้งที่เราเป็นหนี้จะมีรายจ่ายเกิดขึ้นเสมอก็คือ “ดอกเบี้ย” ดังนั้น กฎเหล็กเวลาที่เราจะเป็นหนี้ต้องนึกไว้เสมอว่า การเป็นหนี้ครั้งนี้ช่วยให้เราสามารถสร้างรายได้ได้เพิ่มขึ้นหรือไม่ ถ้าไม่ก่อให้เกิดรายได้ควรคิดพิจารณาถึงความจำเป็นของหนี้นั้นทุกครั้ง เพราะส่วนใหญ่จะเป็นหนี้ที่เกี่ยวกับการบริโภคซะมากกว่า ซึ่งถือเป็น “หนี้จน” ยิ่งมีมากเท่าไหร่ ยิ่งเป็นภาระการเงินเรามากเท่านั้น และจะยิ่งทำให้เรามีอิสรภาพทางการเงินได้ยากขึ้น

 

แต่ถ้าการเป็นหนี้ที่ช่วยก่อให้เกิดรายได้มากขึ้น ช่วยทำให้เราสามารถไปทำมาหากินได้ ช่วยสร้างเงินปันผล สร้างรายรับให้กับเราได้ แล้วรายได้ที่เกิดขึ้นมากกว่ารายจ่ายเรื่องดอกเบี้ยที่มากขึ้น เราจะเรียกว่า “หนี้รวย” ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นหนี้สำหรับการลงทุนเป็นหลัก ยิ่งการมีหนี้รวยมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งช่วยทำให้เรามีรายได้มากขึ้น และจะทำให้เรามีเงินออมมากขึ้นเป็นเงาตามตัว โอกาสที่จะพาเราไปถึงอิสรภาพทางการเงินก็จะยิ่งสูงขึ้นไปด้วยครับ

 

“หนี้ทำให้คนรวยยิ่งรวยขึ้น แต่ก็ทำให้คนจนยิ่งจนลงเช่นเดียวกัน”

 

 

 


อ่านเมื่อ

อ่าน 2 นาที

สร้างเมื่อ

1 พ.ย.62


เรื่องอื่นที่น่าอ่าน

รู้หรือไม่ ดอกเบี้ยปรับลดได้

ดอกเบี้ยปรับลดได้ แค่ต้องรู้วิธี

อ่านเมื่อ

อ่าน 3 นาที

สร้างเมื่อ

1 พ.ย.62

รู้หรือไม่ ดอกเบี้ยปรับลดได้