NEO Money
เมนู
ภาษีเรื่องง่าย ๆ ที่ถูกมองข้าม

ภาษีเรื่องง่าย ๆ ที่ถูกมองข้าม

อ่านเมื่อ

อ่าน 1 นาที

สร้างเมื่อ

11 พ.ย.62

มีคำว่ากล่าวที่ไม่เกินจริงเลยว่า โลกเรามีอยู่สองสิ่งที่ไม่ว่าเราจะหนียังไงก็หนีไม่พ้นนั้นสิ่งแรกก็คือ ความตาย และอีกสิ่งนึงก็คือ ภาษี 

 

เมื่อมีรายได้ ต้องเสียภาษี

 

ถ้าเราลองจินตนาการว่าประเทศ ๆ หนึ่งให้เป็นเหมือนกับบริษัทหนึ่งที่มีรายจ่ายหลัก ๆ คือการลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ทำถนน ไฟฟ้า ประปา รวมถึงทำรัฐสวัสดิการอื่น ๆ เพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่โดยรวมของประชาชนในประเทศดีขึ้น และซึ่งแน่นอนว่ารายได้ ทางหลักของประเทศ ภาษีที่เก็บจากประชาชนในประเทศนั้น ๆ นั้นแหละ 

ตามหลักการแล้วรายได้ที่เราทุกคนได้รับภายในประเทศ คือการใช้ทรัพยากรภายในประเทศในการสร้างรายได้เป็นหลัก การจ่ายภาษีก็เป็นเหมือนกับการจ่ายค่าซ่อมบำรุงที่เราใช้ทรัพยากรในประเทศเพื่อหาผลประโยชน์

 

ภาษีเป็นรายจ่ายสำคัญ

 

ภาษีที่รัฐบาลเรียกเก็บนั้นมีหลากหลายประเภทมีทั้งทางตรงและทางอ้อม พูดง่าย ๆ เลย ถ้าเรามีการจ่ายเงินออกจากกระเป๋าไป ไม่ว่าจะจ่ายเพื่อจุดประสงค์อะไรก็ตาม ก็จะมีรายจ่ายเรื่องภาษีแฝงอยู่ในนั้นเสมอหรือทุกช่วงต้นปีของทุกปีจะมีภาษีหนึ่งที่เราต้องจัดการให้เรียบร้อยทุกครั้งก็คือ “ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา” ที่ต้องจัดการให้เสร็จก่อน 31 มีนาคม ของทุกปี

 

“ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา” นั้นจะเป็นภาษีที่เรียกกับทุกคนที่มีรายได้เกิดขึ้นในประเทศ สำหรับประเทศไทยนั้นมีการเรียกเก็บตั้งแต่ 0% – 35% ขึ้นอยู่กับจำนวนรายได้ของเรา ถ้าเทียบออกมาเป็นสัดส่วนต่อรายได้แล้ว ถ้าเรายิ่งมีรายได้สูงจะยิ่งมีสัดส่วนที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ 

 

ภาษีไม่จ่ายไม่ได้ แต่สามารถบริหารได้

 

ภาษีถือว่าเป็นรายจ่ายหนึ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถ้าเราจ่ายไม่ครบหรือหนีการจ่ายถือว่ามีความผิดทางกฎหมาย แล้วก็ยังมีค่าปรับรวมถึงดอกเบี้ยที่ตามมาเก็บทีหลังด้วยถ้าเราจ่ายไม่ตรงตามกำหนด ซึ่งบอกได้เลยว่าค่าปรับรวมดอกเบี้ยนั้นปรับสูงมากกว่า 1.5% ต่อเดือนยิ่งกว่าดอกเบี้ยของบัตรเครดิตเสียอีก

 

แต่รู้กันหรือไม่ว่าเรื่องรายจ่ายของภาษีนั้นเราสามารถบริหารจัดการเพื่อให้เรา “จ่ายภาษีน้อย” ลงได้ เมื่อเราสามารถบริหารภาษีให้จ่ายน้อยลงได้ นั้นแปลว่าตัวเราก็จะมี “เงินออม” ที่เหลือเยอะขึ้น ดังนั้นความรู้เรื่องของภาษีเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากที่จะช่วยทำให้เราบริหารเงินได้ดีมากขึ้น

 


อ่านเมื่อ

อ่าน 1 นาที

สร้างเมื่อ

11 พ.ย.62