NEO Money
เมนู
ความเสี่ยงเรื่องง่าย ๆ ที่หลาย ๆ คนมองข้าม

ความเสี่ยงเรื่องง่าย ๆ ที่หลาย ๆ คนมองข้าม

อ่านเมื่อ

อ่าน 1 นาที

สร้างเมื่อ

8 พ.ย.62

เคยได้ยินคำว่า “ความเสี่ยง” กันมั้ย ? พอเราพูดถึงคำว่าความเสี่ยงในโลกการเงินหลาย ๆ คนจะไปนึกถึงเรื่องของการที่เราเอาเงินไปลงทุนแล้วมีโอกาส “ขาดทุน” กันซะส่วนใหญ่แบบนี้เค้าเรียกกันว่า “ความเสี่ยงจากการลงทุน” แต่วันนี้ที่เราคุยกันกันก็คือ “ความเสี่ยงภัย” 

 

“ความเสี่ยงภัย” คือโอกาสที่จะเกิดความเสียหายกับชีวิตและทรัพย์สิน

 

“ความเสี่ยงภัย” ก็คือโอกาสที่เกิดความไม่แน่นอนในอนาคตต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของเรา เช่น ไฟไหม้บ้าน น้ำท่วมโรงงานทำให้ไม่สามารถดำเนินการต่อได้ เกิดอุบัติเหตุรถชน รวมถึงการเจ็บป่วยต่าง ๆ 

 

การรับมือความเสี่ยงสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ

 

ส่วนวิธีการรับมือความเสี่ยงนั้นสามารถทำได้หลายแบบ โยทั่วไปแล้วเราจะดู 2 ส่วนประกอบกันก็คือ “โอกาสที่ความเสี่ยงนั้นจะเกิดขึ้น” และ “ความเสียหายทีเกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุแล้ว” โดยสามารถแบ่งวิธีการรับมือได้ 4 แบบตามตาราง

 

โอกาสเกิดต่ำ โอกาสเกิดสูง
ความเสียหายต่ำ รับไว้เอง ควบคุม
ความเสียหายสูง โอนย้าย หลีกเลี่ยง

 

  1. รับไว้เอง คือการที่เรารับความเสี่ยงไว้เอง ไม่ทำอะไรกับความเสี่ยงดังกล่าวเพราะโอกาสเกิดน้อยและถึงเกิดก็ไม่มีความเสียหายอะไรมาก
  2. ควบคุม คือการเข้าไปควบคุมในโอกาสเกิดน้อยลง ถึงแม้ความเสียหายจะต่ำ แต่ถ้าเกิดบ่อย ๆ รวมกันก็เป็นความเสียหายที่ไม่น้อย
  3. โอนย้าย คือการที่โอนย้ายความเสี่ยงไปยังคนอื่นแทน เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นและมีความเสียหายก็จะให้คนอื่นเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายบางส่วนหรือทั้งหมดแทน 
  4. หลีกเลี่ยง คือการที่เราหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดควาเมสี่ยงดังกล่าวไปเลย เช่นการขับมอเตอร์ไซด์ด้วยความเร็วสูง เป็นต้น

 

ความเสี่ยงเดียวกัน แต่อาจจะใช้วิธีการป้องกันที่ไม่เหมือนกัน

 

ไม่มีวิธีการกำจัดความเสี่ยงแบบไหนที่ดีที่สุดเสมอไป ทั้งหมดขึ้นอยู่กับว่า “ความเสี่ยงภัย” นั้น เมื่อเทียบกับตัวเรา คือ “โอกาสที่ความเสี่ยงนั้นจะเกิดขึ้น” และ “ความเสียหายทีเกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุแล้ว” เป็นอย่างไร ก็เลือกวิธีการรับมือที่เหมาะสมให้กับตัวเองได้ 

บางความเสี่ยงสำหรับบางคนอาจจะต้องใช้วิธีการ “โอนย้ายความเสี่ยง” และบางสำหรับบางคนอาจจะเหมาะกับการ “รับไว้เอง” ก็เป็นไปได้ เช่น คนที่ขับรถมอเตอร์ไซด์เป็นประจำ กับ คนที่ไม่ได้ค่อยได้ขับ นาน ๆ ถึงจะนั่งมอเตอร์ไซต์รับจ้างสักครั้งนึง 

 

 

 


อ่านเมื่อ

อ่าน 1 นาที

สร้างเมื่อ

8 พ.ย.62